o projekcie

potrzebujesz POMOCY? - kliknij...

Program powstał, aby zapewnić osobom doznającym przemocy ze względu na orientację niezbędne wsparcie i ułatwić zgłaszanie spraw na policję. Zgłoszenie przestępstwa lub incydentu motywowanego nienawiścią na policję może być trudne, dlatego obecność osób dobrze przygotowanych merytorycznie, znających temat i specyfikę trudności osób LGBT – ma ułatwić ten proces.

Równolegle do wspierania osób poszkodowanych, edukujemy społeczność LGBT w zakresie przysługujących poszkodowanym praw, istniejących procedur policyjnych i prawnych oraz sposobów chronienia się przed przemocą.

Tworzymy również bazę instytucji „gay-friendly”, w tym tych zajmujących się udzielaniem pomocy w sytuacjach przemocy. Edukujemy i ułatwiamy osobom poszkodowanym kontakt z instytucjami, dbając o standard świadczonych usług.

Prowadzimy monitoring, rejestrując wszystkie zgłaszane nam przestępstwa i incydenty motywowane uprzedzeniami, niezależnie od tego, czy są one zgłaszane na policję.

Współpracujemy z pełnomocniczkami i pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka w wojewódzkich komendach policji.

Na bieżąco współpracujemy z psycholożkami i psychologami oraz grupą prawną Kampanii Przeciw Homofobii.