współpraca

Oferta dla organizacji i firm

Możecie z nami współpracować na wiele sposobów:

  • dystrybuując materiały edukacyjne, takich jak ta broszura lub ulotek, plakatów (również w formacie PDF), oraz przez akcje medialne ułatwiające nam dotarcie do jak najszerszego grona osób,
  • jeśli w ramach Waszej organizacji udzielacie bezpłatnej pomocy psychologicznej lub prawnej przez wysłanie do nas informacji o ofercie, którą możemy umieścić w naszej bazie instytucji, gdzie będziemy kierować lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe, które doznały przemocy ze względu na orientację,
  • inforując Waszych klientów o możliwości skorzystania z usług asystentek i asystentów,
  • nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia, w którym asystentka lub asystent może pełnić dyżury,
  • jeśli zajmujecie się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na przynależność do innych mniejszości, przez zapoznanie nas z Waszą ofertą. Część osób LGBT należy przecież do innych mniejszości, bywają one dyskryminowane wielokrotnie. Wśród osób korzystających z Waszego wsparcia też prawdopodobnie są osoby nieheteroseksualne.

Oferujemy:

  • Przeprowadzenie działań edukacyjnych dla Waszych pracowników w zakresie dyskryminacji, przestępstw i incydentów z nienawiści. Dla organizacji podejmujących stałą, ścisłą współpracę możemy zorganizować warsztat.
  • Udostępnianie informacji na temat kursów, szkoleń i innych działań antydyskryminacycjnych podejmowanych w danym regionie.
  • Konsultacje w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.